विधालय पुस्तकालयका निमित्त पुस्तकहरू खरिद गर्दा निम्न विधाका पुस्तकहरू खरिद गर्न ध्यान दिनु पर्छ

के तपाईको नगरपालिका / गाउँपालिकामा नेपाल सरकारको पुस्तकालय कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरु छनोट भइसकेका छन् वा हुन बाकीं छन् भने पुस्तकालय स्थापना गर्दा वा पुस्तकालयका लागी पुस्तक वा फर्निचर खरिद गर्दा निम्न कुराहरू ध्यान…

Read more
पढ्ने बानीको बिकास गर्न

पढ्ने बानीको बिकास गर्न

पढ्ने बानीको बिकास गर्न Reading Habit 1. बिद्यालयमा पुस्तकालयको ब्यबस्था गरी किताबहरू उपलब्ध गराऔं । 2. पुर्वप्राथमिक र प्राथमिक कक्षाहरूमा…

Read more

बुक कर्नर/लाईब्रेरी ब्यागको प्रयोग बिधी

नेपाल सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति तोकेको मुख्य संकेतहरू मध्य एक बुक कर्नरहरू हुन् । तर कक्षामा बुक कर्नरलाई कसरी प्रयोग…

Read more