पढ्ने बानीको बिकास गर्न

पढ्ने बानीको बिकास गर्न

Reading Habit


1. बिद्यालयमा पुस्तकालयको ब्यबस्था गरी किताबहरू उपलब्ध गराऔं ।

2. पुर्वप्राथमिक र प्राथमिक कक्षाहरूमा रिडिङ कर्नरको ब्यबस्था गरी बालबालिकाको पहुँचमा किताब राखौं ।
3. पुस्तकालयको नियम बनाइ हप्तामा अनिवार्य २—३ घण्टी पुस्तकालय जाने व्यवस्था गरौं ।
4. हरेक दिन नियमित ५—१० मिनेटको “अब पढौ” समय अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरौं ।
5. पुर्वप्राथमिक र प्राथमिक कक्षाहरूमा हरेक दिन कथाबाचन गरौं ।
6. पढेका पुस्तकहरूको सार र समिक्षा गरौ, साथै नाटक र चित्र बनाइ रमाऔं ।
7. शिक्षक र अभिभावक आफुपनि पढौं र बालबालिकालाई पुस्तक पढ्ने प्रोहत्सान गरौं ।
8. अभिभावकले घरमापढ्ने वातावरण सिर्जना गरौं ।
9. धेरै पुस्तक पढ्ने बालबालिकालाई बिजेता घोषणा गरौं÷कदर पत्रदिउ÷सम्मानदिउ।
10. रिडर्स क्लबको स्थापना गरौ र पढेका कुरामा खुलेर छलफल गरौं ।
11. कम पढ्ने साथीहरूलाई धेरै पुस्तक पढ्न उत्प्रेरित गरौं ।
12. मनोरञ्जन का लागि किताब पढौं ।
13. जहा जादाँपनि झोलामा पुस्तक लिएर जाऔं ।

बुक कर्नर/लाईब्रेरी ब्यागको प्रयोग बिधी

February 1, 2018

 विधालय पुस्तकालयका निमित्त पुस्तकहरू खरिद गर्दा निम्न विधाका पुस्तकहरू खरिद गर्न ध्यान दिनु पर्छ

February 1, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *